Miljøvernarbeidet vårt

Smarte eiendomsbesittere bruker eGain forecasting™

Å verne om miljøet og påvirke klimaet så lite som mulig er viktig for oss i eGain. Gjennom arbeidet vårt bidrar vi daglig til bedre og mer effektiv energibruk. Men engasjementet vårt stanser ikke der. Vi streber etter å gjøre arbeidet vårt klimanøytralt. Derfor kjøper vi klimakvoter for å veie opp for utslippene våre.

“Gröna handslaget” (Det grønne håndtrykket) er navnet på sertifikatet vi i eGain gir de kundene våre som har vist vellykket arbeid innen miljø- og klimaspørsmål i løpet av det siste året. Smart energibruk er et viktig skritt i overgangen til et klimasmart samfunn. Vi i eGain vil gjøre vår del ved å belønne eiendomsinnehavere som bidrar til morgendagens energiforsyning.

Reduksjon i karbondioksidutslipp i kg CO₂/år

22229091