eGain etablerar sig i Tyskland - öppnar kontor i Berlin.

I januari 2015 förvärvade eGain samtliga tillgångar i Ecofective AB:s konkursbo. Sedan dess har arbetet pågått att hjälpa de fastighetsägare som drabbades av konkursen, både i Sverige och i Tyskland, med att säkerställa drift och energibesparing. Detta framgångsrika arbete har medfört en fortsatt expansion i Tyskland för eGain, som nu startar upp ett dotterbolag med säte i Berlin.

Etableringen av ett kontor i Berlin är viktig för att kunna fortsätta växa på den tyska marknaden, där efterfrågan på modern miljöteknik är stor. Uppstarten av dotterbolaget, eGain Energiedienstleistungen GmbH, är ett led i att utveckla kontakten med såväl nya som befintliga kunder.

I Berlin är intresset för miljö och miljöteknik mycket stort. De östra delarna av Tyskland domineras av betongfastigheter, sk plattenbau, vilket är en motsvarighet till svenska miljonprogrammet. Det är enorma fastighetskomplex med väl utvecklade fjärrvärmesystem där eGains teknik kan göra stor skillnad för miljön.

-"Steget vi nu tar genom att etablera ett nytt dotterbolag med kontor i Berlin är ett viktigt steg för att utveckla vår verksamhet i Tyskland och för att kunna vårda relationen med våra tyska kunder, men även för svenska fastighetsbolag som är verksamma i Tyskland", säger Thorbjörn Geiser, VD eGain International AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Thorbjörn Geiser, VD eGain International AB, Tel. 0705 182 318

Se filmen om eGain forecasting™ på http://www.egain.se/

Besök vårt Pressrum på MyNewsDesk för mer information.