eGain levererar snabba resultat för Primula

Pressrelease 2015-08-15

Primula Byggnads AB förvärvade 2011 ett bestånd på 12 fastigheter och 845 lägenheter av Svenska Bostäder. Undercentralerna var datoriserade och kompensering skedde även med inomhusgivare. 2015 installerades eGain forecasting™ i 11 av fastigheterna och fastigheten med lägst energianvändning sparades som referens. Ett år senare kan en besparing på 11 % visas jämfört med referensfastigheten. Primula Byggnads AB väljer därför att nu ansluta fler objekt med eGain forecasting™.

Primula Byggnads AB prioriterar som många andra aktiva fastighetsägare att optimera energianvändningen i sitt bestånd. Samarbetet startade dock inte med eGain, utan med Ecofective som man hösten 2014 hade kontrakterat för att ytterligare optimera det av Svenska Bostäder köpta beståndet. Ecofectives konkurs vid årsskiftet 2014/2015, innebar sedermera att eGain förvärvade konkursboet, och det resulterade i ett samarbete företagen emellan.

- Genom att alla byggnader är exakt lika undantog vi objekten med den lägsta energianvändningen som referens, och försedde de 11 övriga med eGain forecasting™. På så sätt har vi direkt kunnat följa den faktiska energianvändningen byggnaderna emellan, och har inte varit beroende av referensår eller graddags-, energiindexkorrigering i uppföljningen, säger Johan Bradley, Driftsansvarig på Primula Byggnads AB.

- Redan efter 6 månader kunde vi konstatera vart utvecklingen var på väg, och upplevelsen var att det var ” första gången något ser ut att faktiskt hålla vad det lovar”. Baserat på resultaten och det goda samarbetet med eGain i detta projekt går vi nu vidare och ansluter fler av våra objekt med eGain forecasting™, berättar Johan.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Martin Eksberg, Key Account Manager, eGain Sweden AB, Tel. 073-207 45 40
Johan Bradley, Driftsansvarig, Primula Byggnads AB, Tel. 070-779 24 63

Se filmen om eGain forecasting™ på http://www.egain.se/
Besök vårt Pressrum på MyNewsDesk för mer information.

eGain är Nordens ledande koncern inom klimatstyrning av fastigheter med input av väderdata. Genom bolagets tjänst, eGain forecasting™, så reducerar bostadsfastigheter sin värmekostnad signifikant. Bolaget har verksamhet ibland annat Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Danmark, Polen, Schweiz, Österrike och Rumänien. Omsättningen är cirka 66 miljoner med en årlig tillväxttakt de senaste tre åren på cirka 20 procent. För mer information se www.egain.se