eGain nya medlemmar i Stockholms Stads Klimatpakt!

eGain är nya medlemmar i Stockholms Stads Klimatpakt efter att Kundansvariga Viktor Strååt och Sebastian Fredriksson skrivit under en avsiktsförklaring tillsammans med Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr. 

Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag som är verksamma i Stockholmsregionen där det gemensamma målet är att alla medlemmar ska minska sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp.

Klimatpakten erbjuder en värdefull arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där staden, politiken och näringslivet kan mötas. Vi ser fram emot att tillsammans med klimatpakten utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan. 

Läs mer om Stockholm Stads Klimatpakt här >>