eGain Sweden AB förvärvar tillgångarna i Ecofective AB

Pressrelease
eGain Sweden AB har förvärvat samtliga väsentliga tillgångar inklusive patent från Ecofective ABs konkursbo.

”Vi bedömer att det finns synergier på kund och tekniksidan som vi över tid kan använda för att förbättra vårt kunderbjudande ytterligare och vi stärker dessutom vår marknadsposition
i Tyskland till förmån för våra kunder där” säger Thorbjörn Geiser, VD på eGain International AB.
"Vi kommer även se till att de existerande kunderna erbjuds möjlighet att, tillsammans med eGain, fortsätta effektiviseringen och sänka energikostnaderna trots Ecofectives konkurs”, avslutar
Thorbjörn.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Thorbjörn Geiser, VD eGain International AB, +46-705 18 23 18

Se filmen om eGain forecasting™ på http://www.egain.se/
Besök vårt Pressrum på MyNewsDesk för mer information.