Graflunds och eGain minskar miljöpåverkan med 3 000 000 kg CO2

eGain Sweden AB och Graflunds har samarbetat sedan 2008 gällande energieffektiviserande åtgärder där eGain forecasting™ använts i syfte att optimera energianvändningen och därmed utsläppen av miljöfarliga ämnen. Nu summeras samarbetet tom 2014, där 3 000 000 kg i minskade utsläpp av koldioxid från Graflunds fastigheter konstateras.

Läs hela pressreleasen här >>