Nytt kundcase - Torshälla Fastighets AB

Torshälla Fastighets AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag med säte i Torshälla, en bit norr om Eskilstuna i Södermanland.

Fastighetsbeståndet är varierat med både bostäder och lokaler av olika slag. Som allmännyttigt bostadsbolag och medlemmar i SABO:s Skåneinitiativ åtog man sig år 2007 uppgiften att sänka sin energianvändning med 20% mellan år 2007 och 2016. Man blev 2013 kontaktade av eGain för ett första möte och några veckor senare var eGain forecasting™ installerat i 30% av fastigheterna i Torshälla.

Läs kundcaset >>