Pressmeddelande: eGain Group utser Sven-Olof Husmark till ny VD

Erfaren ledare inom Tech industrin ansluter sig till företaget för att leda det in i nästa fas av tillväxt och internationell expansion.

Styrelsen i eGain Group, den ledande leverantören av teknologi och molntjänster för optimerad, klimatanpassad styrning av värme i flerbostadshus, har utsett Sven-Olof Husmark till ny VD.

Husmark kommer till eGain från Qmatic Group, den globala ledaren inom system och kunskap för hantering av kundresan (Customer Journey Management), där han under de senaste nio åren innehaft flera ledande positioner i koncernen, senast som Chief Marketing Officer.

"Sven-Olof kommer att bidra med viktig ledarskaps- och affärsexpertis, vid en tidpunkt då vi utökar våra investeringar för marknadstillväxt", säger Tom Even Mortensen, styrelseordförande för eGain. "Hans erfarenhet från internationella, växande teknologiföretag, hans passion för kundservice på global nivå och hans lagspelarinställning gör att han passar perfekt för eGain", fortsätter Mortensen.

Med 20 års erfarenhet av framgångsrikt ledarskap inom B2B, där han levererat högteknologiska system och tjänster för kunder runt om i världen, har Husmark en gedigen förståelse för nya digitala arbetssätt och hur man utvecklar organisationer, program och lösningar för att maximera företags möjligheter.

"Det känns fantastiskt roligt att ansluta sig till det talangfulla och engagerade teamet på eGain", sade Husmark. "Sedan 2003 har företaget arbetat med att göra byggnader smartare, kostnadseffektivare, bekvämare och mer miljövänliga. eGain är väl positionerat inför sin nästa tillväxtfas, då de hjälper fastighetsägare att driva värdeökning av sina fastigheter. Det finns en stark innovationskultur hos eGain, och företagets inriktning är viktig i en tid då energieffektivitet och miljöskydd är viktigare än någonsin.

" Sven-Olof Husmark tillträder tjänsten den 1 juli 2017. Tom Even Mortensen, som idag är tf VD, kommer då att fokusera på sin position som Styrelseordförande.

Kontakta oss för mer information:
Tom Even Mortensen, Styrelseordförande, eGain Group, +47 982 29 650 – tem@egain.se

eGain utvecklar och levererar den ledande molnbaserade tjänsten eGain forecasting™. Baserat på smart mätdata från sensorer, energibalansberäkningar, artificiell intelligens och detaljerade väderleksrapporter, optimeras energiförbrukningen i flerbostadsfastigheter, vilket resulterar i ökad komfort för hyresgästen, lägre uppvärmningskostnader och minskad miljöpåverkan. eGain grundades 2003 och har sitt säte i Kungsbacka. I nuläget finns eGain installerat i över 4 000 fastigheter, 250 000 lägenheter motsvarande 15 miljoner kvadratmeter bostadsyta i 11 länder. eGains majoritetsägare är Summa Equity. För mer information, gå in på www.egain.se