Pressrelease - Effektivare styrning i Hemsös äldreboenden

eGain Sweden AB och Hemsö Fastighets AB har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete gällande energieffektivisering. I och med Hemsös ökade ambition att minska sin energianvändning med 30 % till år 2020 har nu samarbetet utökats till att omfatta ytterligare ett 30-tal av Hemsös äldreboenden i landet.

Hemsö Fastighets AB är unikt som fastighetsbolag i Sverige med att inkludera hållbarhet i sin affärsidé vilket tydligt kommunicerar att hållbarhet ska genomsyra hela Hemsös verksamhet. Utöver detta har man ett ambitiöst mål om att minska sin energianvändning med 30 % till 2020.

Som ett led i detta så utökas nu samarbetet med eGain till att omfatta ytterligare ett 30-tal av Hemsös äldreboenden om totalt 140 000 m2. eGain kommer att leverera energieffektivare styrning, övervakning och ett jämt inomhusklimat dygnet runt genom tjänsten eGain forecasting™.

- Vi har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete tillsammans med Hemsö genom de äldreboenden vi styr, så det känns så klart positivt att samarbetet nu utökas ytterligare, säger Martin Eksberg från eGain Sweden AB.

- Med eGain tillför vi ny teknik för att optimera energi-, miljö & inomhusklimatet i våra fastigheter. Genom ett aktivt engagemang från eGains energiexperter samt vår egen och våra driftentreprenörers kunskaper och erfarenheter, har vi de resurser vi behöver för att verkligen kunna fokusera på den viktiga hållbarhetsfrågan, säger Richard Björn från Hemsö.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Martin Eksberg, Key Account Manager, eGain Sweden AB, Tel. 073-20 74 540
Richard Björn, Driftschef Öst/Nord, Hemsö Fastighets AB, Tel. 070-19 37 812

Se filmen om eGain forecasting™ på http://www.egain.se/
Besök vårt Pressrum på MyNewsDesk för mer information.