Vi har nu förnyat vårt HBV-avtal!

Är du inköpare inom allmännyttan så kan vi glädjeligen meddela att vårt befintliga HBV-avtal nu har blivit förlängt!

Allmännyttiga bostadsbolag som t.ex. vill nå målen i Skåneinitiativet med hjälp av eGain kan alltså enkelt fortsatt handla från oss inom ramen för LoU.