Prezentacja dla spółdzielni mieszkaniowych w Gdańsku

31 sierpnia odbyła się prezentacja systemu eGain forecastingTM, skierowana do spółdzielni mieszkaniowych z Trójmiasta i okolic. Spotkanie miało miejsce w siedzibie SM Chełm w Gdańsku, która od 2014 roku korzysta w swoich zasobach z naszego systemu. 

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu SM Chełm - Pan Leszek Majewski, który podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z zastosowanie systemu eGain forecastingTM.

Dzisiaj system zamontowanych jest w 19 węzłach cieplnych obsługujących 27 nieruchomości.

Następnie odbyła się prezentacja firmy eGain Polska pt. „Optymalizacja zużycia ciepła  w węzłach cieplnych przy zastosowaniu systemu regulacji prognozowej eGain forecastingTM”

W kolejnej prezentacji firma ista przedstawiła najnowsze rozwiązania i urządzenia do pomiaru temperatur w lokalach i rozliczania kosztów ciepła. Obyła się także dyskusja dotycząca zmian w prawie związanych z rozliczaniem kosztów ciepła w nieruchomościach wielolokalowych.

Kolejnym etapem konferencji była „wizja lokalna” w węźle cieplnym gdzie zainstalowany jest system eGain.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 zaproszonych osób. 

Partnerem handlowym eGain Polska i dystrybutorem systemu eGain forecasting jest ista Polska.

Dziękujemy Prezesowi Zarządu SM Chełm w Gdańsku za pomoc w organizacji spotkania.