Resultat

Minskade värmekostnader 3,6 miljoner kr

Reducering ac CO₂-utsläpp - 261 508 kg

Reducering kWh - 11,3 kWh/m²/år

Årlig energibesparing 8 %

Typ Fastighetsägare

Lokalisering Borås

eGain forecasting™-styrd yta 506 657 m²

AB Bostäder Borås

Bakgrund och målsättning

AB Bostäder i Borås ville hitta ett praktiskt men även kostnadseffektivt sätt att minska energiförbrukningen, sina CO2-utsläpp samt förbättra fastighetsbeståndets miljöprofil.

De fick förtroende för eGains kompetens inom området och på principen att styra byggnaders framtida energibehov. Istället för att styra byggnaden efter hur vädret är just nu styr man efter hur vädret blir i framtiden.

Vad säger kunden?

 - När företaget beslutade sig för att förse hela vårt fastighetsbestånd med eGain forecasting™ , grundade sig beslutet på dels att vi hade förtroende för eGain som leverantör och deras metod och vi hade ett konkret besparingsmål på 3,9 miljoner kr.

Resultatet för 2005 blev ju 3,6 miljoner kronor så vi nådde i princip vårt mål. Detta frigjorde resurser för fler investeringar inom energiområdet och gav fastighetsbestån- det en bättre miljöprofil.

- Naturligtvis hade vi med ytterligare en parameter med i vårt mål och det var nöjdare kunder, att våra kunder skulle få ett jämnare inomhusklimat samtidigt som vi skulle få en besparing och det känns jättepositivt och kul att vi nådde så pass långt.

- Vi rekommenderar eGain forecasting™ till andra fastighetsägare, säger Bengt Engberg.

Ladda ner kundcaset här (pdf) >>

Fakta

Typ Fastighetsägare

Lokalisering Borås

eGain forecasting™-styrd yta 506 657 m²

Bengt Engberg
Affärsutvecklare, AB Bostäder Borås
Telefon +46 33 44 20 63