Merenje

Još bolja regulacija putem merenja

eGain sense™ je napravljeno od malih, bežičnih senzora, koji obezbeđuju stalne informacije o trenutnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti u zgradi. Stalnim merenjem temperature i vlažnosti obezbeđujete da Vaši stanari konstantno imaju ujednačenu i udobnu unutrašnju klimu i dobru ventilaciju. Takođe koristimo podatke koje senzori prikupe za fino podešavanje regulacije, radi obezbeđivanja još preciznije kontrole od strane eGain samo-učećih sistema.

Pročitajte više o eGain sense™ (pdf) >> 


 

Važno za merenje u kotlarnici

eGain sense™ omogućava merenje važnih delova grejnog sistema zgrade. Bežični senzor je dopunjen spoljašnjim senzorima koji mere protok i povratnu temperaturu kola daljinskog grejanja i radijatora. Merenje u kotlarnici omogućava praćenje različitih stvari koje mogu uzrokovati glavne troškove za vlasnike objekata, uključujući efikasnost podstanica daljinskog grejanja i gubitke toplote u sistemu. Pomoću spoljašnjih senzora takođe možete meriti toplu vodu i kruženje tople vode.

Pročitajte više o merenju u kotlarnici (pdf)>> 


Uključite svoje stanare

Sa strane senzora je QR kod. Njegovim očitavanjem pomoću pametnog telefona, stanar može kontrolisati unutrašnju klimu, čak i daljinski.


Pokretni senzori

Naš Climatelogger se može priključiti u standardnu zidnu utičnicu i izmeriti trenutnu temperaturu i vlažnost. Rezultati su predstavljeni na ekranu. Climatelogger je koristan kada želite da izmerite samo nekoliko mesta u zgradi, ili ga morate poneti radi merenja na drugom mestu.

Climatelogger takođe može biti opremljen spoljašnjim senzorima (do 4 po uređaju) radi merenja važnih funkcija, na primer, u kotlarnici. Sa Climatelogger-om takođe možete meriti kanale izduvnog vazduha. Spoljašnji senzori su vrlo izdržljivi i mogu zaista vršiti merenja bilo gde. Zašto ne proveriti temperaturu u bazenu? Ili zamrzivaču?


Vođenje evidencije o svemu u delu za klijente

Kao naš klijent, imate pristup našem transparentnom delu za klijente U delu za klijente ćete pronaći sve što treba da znate o unutrašnjoj klimi u Vašem objektu.

Saznajte više o tome šta možete da uradite u zoni kupaca

Dostavite interes

Molimo da popunite obrazac, a mi ćemo Vas kontaktirati što pre bude moguće!