Naš ekološki rad

Pametni vlasnici objekata koriste eGain forecasting™

Zaštita životne sredine i što manji uticaj na klimu su bitni nama u eGain-u. Kroz naš rad, doprinosimo na dnevnom nivou boljoj i efikasnijoj upotrebi energije. Ali naša posvećenost tu ne prestaje. Nastojimo da naš rad učinimo klimatski neutralnim. Stoga, pravimo ugljenična odstupanja radi kompenzacije naših emisija.

 “Gröna handslaget” (zeleno rukovanje) je naziv sertifikata koji mi iz eGain-a dajemo našim klijentima koji su prikazali uspešan rad po ekološkim i klimatskim pitanjima tokom prethodne godine. Pametno korišćenje energije je važan korak u prelasku ka klimatski-pametnom društvu. Mi u eGain-u ispunjavamo naš deo nagrađivanjem vlasnika objekata koji doprinose snabdevanju energijom u budućnosti.

Smanjene emisije ugljendioksida u kg CO₂/godišnje

22229091